1 2 3 4
Studim i paezazhit dhe i klimës për një fasadë të re për fabrikën e verës Terre del Barolo
Langhe (Itali)
Klienti: Terre del Barolo
Projekti: Ermal Brahimaj, Amedeo Forcolin, Caterina Colla, Enrico Degiovanni, Andrea Vivian
P.I.: 03326600040